Software op maat


Heeft u een IT-vraagstuk? Maar bent u niet geholpen met een standaard applicatie?
Selexit kan systemen ontwerpen die exact aansluiten bij uw wensen.
 
Uiteraard kijken we tijdens de ontwikkeling al kritisch naar de gebruiksvriendelijkheid. Die is immers erg belangrijk voor de acceptatie binnen uw bedrijf. Bovendien houden we rekening met een hoge mate van flexibiliteit: die wordt standaard in het systeem ingebouwd. Met dezelfde inspanning en voor dezelfde kostprijs kan maatwerksoftware zo ontworpen worden, dat zowel de gebruikersinterface als een deel van de business logica flexibel is. Selexit kan de IT-partner die u gekozen heeft voor uw maatwerksoftware hierin ook adviseren.
 
De kortste weg naar 1.001 intelligente IT-oplossingen? Bel +31 30 634 31 32.